Krak.tv

Krak.tv » aktualności
Prześlij video

Aktualności

I Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie

Studenci - 31.05.2011 - 19:28

Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizują konkurs „ I Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie", który odbędzie się w dniu Święta Miasta Krakowa, 5 czerwca 2011 r. o godz. 12.00 w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

 

wideofilmowanie Full HD w Krakowie

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Krakowie wśród studentów uczelni krakowskich, inspirowanie i zachęcenie studentów do podjęcia samodzielnych badań nad dziejami Krakowa oraz wzmocnienie identyfikacji studiujących w Krakowie z miejscem studiów. Konkurs jest otwarty, jego uczestnikiem może być każdy student uczelni krakowskich.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.testwiedzyokrakowie.pl , w terminie do 2 czerwca 2011 r. Nagrodą główną w konkursie jest aparat fotograficzny Canon EOS 1000D (Lustrzanka cyfrowa) oraz miesięczny udział w muzealnym projekcie edukacyjnym. Dla laureata drugiego miejsca przygotowano rower górski , dla laureata trzeciego miejsca cenne nagrody książkowe. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają także bezpłatne wejściówki do oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca 2011 r. o godz. 12.00 w Sali Baltazara Fontany w Muzeum Historycznym Krakowa. Informacje oraz regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa www.mhk.pl w zakładce „Aktualności" , Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Krakowie oraz na stronie konkursu : www.testwiedzyokrakowie.pl.  

Kraków Sport Studenci Kultura