Krak.tv

Krak.tv » aktualności
Prześlij video

Aktualności

Kraków drugi na międzynarodowym konkursie

Kraków - 29.06.2011 - 12:56

Kraków otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie na projekt edukacji medialnej dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu, w którym Kraków zajął drugie miejsce, jest Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci". Wyróżnienie odebrał w Sttutgarcie ks. Andrzej Augustyński, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Filmowanie ślubów, wesel, komunii i studniówek w Krakowie

 

Nagrodzony projekt „Młody Kraków - Młode Media" prezentuje dokonania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pozaformalnej edukacji medialnej młodzieży. Od 2003 roku Urząd Miasta Krakowa wydaje czasopismo aktywnych nastolatków „Śmigło", którego współredaktorami są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czasopismo w nakładzie 3000 egzemplarzy trafia do uczniów 60 krakowskich gimnazjów. 

 

Dotychczas ukazało się 73 wydania magazynu, którego celem jest promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, życia bez używek i przemocy. Redaktorzy czasopisma uczestniczą w regularnych spotkaniach oraz warsztatach dziennikarskich, współpracują także z młodzieżowym radiem internetowym „Pryzmat". W 2005 roku Urząd Miasta rozpoczął realizację Krakowskiej Akademii Samorządności - cyklu szkoleń wspierających umiejętności społeczne członków samorządów szkolnych, w tym poszerzających ich umiejętności komunikacyjne oraz wiedzę o świecie mediów. Podczas zajęć KAS uczniowie, obok zajęć praktycznych, uczestniczyli w spotkaniach z redaktorami, politologami oraz specjalistami z nauk społecznych.


W 2010 roku w ramach projektu „Młode Media" utworzono krakowski portal młodzieżowy „Młody Kraków", którego współpracownikami są uczniowie krakowskich szkół i studenci. Portal notuje średnio 7699,3 wejść w ciągu miesiąca Projekt „Młody Kraków - Młode Media" realizuje w ramach programu „Młody Kraków" Referat ds. Młodzieży w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Jego innowacyjność polega m. in. na stworzeniu możliwości bezpośredniej długofalowej współpracy pracowników Urzędu Miasta Krakowa z grupami młodzieżowymi. 

Kraków Sport Studenci Kultura