Krak.tv

Krak.tv » aktualności
Prześlij video

Aktualności

30 czerwca doroczny pochód Lajkonika w Krakowie

Kraków - 29.06.2011 - 13:02

Kraków jest miastem, w którym legenda i tradycja wciąż przenikają się z nowoczesnością. Doroczny pochód Lajkonika (zwanego też Konikiem Zwierzynieckim) jest tego najlepszym przykładem. Każdego roku, w pierwszy
czwartek po święcie Bożego Ciała, czarnobrody, ubrany w barwny wschodni strój jeździec na sztucznym białym koniku, przemierza krakowskie ulice ze Zwierzyńca na Rynek Główny. Tym razem Lajkonik wyruszy w swój pochód w czwartek (30 czerwca) o godz. 12:30.

 

Lajkonikowi towarzyszyć będzie, oczywiście oprócz tłumu widzów, chorąży niosący majestatyczną chorągiew z Białym Orłem, dwudziestu włóczków (flisaków wiślańskich) w kolorowych strojach oraz ośmioosobowa kapela „Mlaskoty", której muzyka nadaje rytm przemarszowi. 

 

Na trasie pochodu wstrzymywany będzie ruch samochodów i tramwajów, a Tatarzyn wraz ze swym orszakiem odwiedzi miejscowe sklepy, bary i restauracje odbierając „haracz" należny najeźdźcom. Z pewnością warto będzie obejrzeć trudny taniec z chorągwią, który Lajkonik wykonuje trzykrotnie w ciągu pochodu. Lajkonik
będzie także uderzał lekko przechodniów swoją buławą - krakowianie wierzą, że to przynosi szczęście. Pochód zakończy się wieczorem na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z władzami Krakowa, odbierze jako daninę sakwę z pieniędzmi, a następnie wzniesie toast za pomyślność miasta i wykona końcowy taniec.


Legenda mówi, że Lajkonik jest pamiątką ocalenia Krakowa przed najazdem Tatarów w XIII wieku, kiedy to wspomniani włóczkowie bohatersko odparli najeźdźców na podkrakowskim Zwierzyńcu, zabijając ich wodza. Następnie jeden z flisaków, włożywszy szaty pokonanego chana, wjechał triumfalnie do miasta, ogłaszając mieszkańcom zwycięstwo. Czy rzeczywiście takie są korzenie tej tradycji, historycy nie są pewni
(doszukują się ich także w czasach pogańskich, jak i w uroczystościach kościelnych), ale wiemy z pewnością, że Lajkonik przemierza swoją trasę corocznie już od kilku stuleci i jest jednym z najważniejszych symboli Krakowa, a nad jego ochroną i pielęgnowaniem czuwa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.


TRASA PRZEMARSZU LAJKONIKA:
12.30 Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ulica Senatorska 1
Barwny korowód wyrusza sprzed siedziby Wodociągów Krakowskich. Dzieci mogą tutaj liczyć na słodki poczęstunek od Lajkonika.
Plac Na Stawach - Lajkonik odwiedza tutejszych kupców i zbiera „podatek" należny wodzowi Tatarów.
13.00-13.30 Klasztor Sióstr Norbertanek
Na dziedzińcu klasztoru Lajkonik wykonuje pierwszy taniec. Następuje krótki odpoczynek w gościnie u ksieni klasztoru.
13.30-15.00 Przemarsz ulicą Kościuszki
Lajkonik i jego orszak odwiedzają przydrożne sklepy w celu odebrania „haraczu".
15.10-15.15 Orszak przekracza skrzyżowanie z aleją Krasińskiego
15.20-16.00 Odpoczynek orszaku w barze „Lajkonik"
16.00-17.15 Przemarsz ulicą Zwierzyniecką
Tutaj również Lajkonik składa wizytę u lokalnych kupców
17.15 Skrzyżowanie przy Filharmonii Krakowskiej
W pobliżu miejsca, gdzie kiedyś stały mury obronne i zaczynał się Kraków, na chwilę wstrzymywany jest ruch drogowy, aby Lajkonik mógł wykonać swój drugi taniec
17.30-18.30 Przemarsz ulicami Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego
Pałac Biskupi 

Lajkonik składa pokłon
19.00-19.30 Rynek Główny
Lajkonika wkracza na scenę pod Wieżą Ratuszową. Staje przed władzami Miasta Krakowa, od których odbiera „haracz" w wielkiej sakwie. Razem z Prezydentem wznosi toast za pomyślność krakowian i wykonuje trzeci taniec zwany urbem salutare (pokłon miastu).
19.30-20.30 Odpoczynek orszaku w restauracji „Wierzynek"
20.30-21.00 Finałowy przemarsz korowodu wokół Rynku Głównego
21.00-22.00 Kolacja w restauracji „Hawełka" 

Kraków Sport Studenci Kultura