Krak.tv

Krak.tv » aktualności
Prześlij video

Aktualności

Bedzie nowy cmentarz w Podgórkach Tynieckich

Kraków - 14.07.2011 - 13:17

We wtorek, 12 lipca podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę cmentarza komunalnego w Podgórkach Tynieckich. Jednym z elementów inwestycji jest budynek ceremonialny wraz ze spopielarnią.

 

wideofilmowanie Full HD w Krakowie i Małopolsce

 

Przedmiotem podpisanej 12 lipca umowy koncesyjnej jest kompleksowa realizacja inwestycji w postaci zaprojektowania i wybudowania cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią zwłok. Nekropolia obejmie 9 hektarów. Znajdzie się tam miejsce na około 9 tysięcy miejsc grzebalnych. Natomiast w obiekcie ceremonialnym o powierzchni 1500 metrów kwadratowych będzie spopielarnia, kaplica, pomieszczenia administracyjne i techniczne dla pracowników oraz niewielkie lokale
komercyjne.


Umowa koncesyjna została podpisania z konsorcjum w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA T. Salski i D. Salska Spółka Jawna z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Avellino - Włochy. Polsko-włoskie konsorcjum było jedynym podmiotem, które po ogłoszeniu latem
ubiegłego roku postępowania w sprawie koncesji zainteresowało się zaprojektowaniem i budową cmentarza w Podgórkach Tynieckich. Negocjacje trwały od września 2010 roku do kwietnia 2011 roku, równolegle z konsultacjami społecznymi dla mieszkańców. Koszt całej inwestycji to 24,5 mln złotych. Całość pokryje koncesjonariusz, który w zamian będzie miał prawo do czerpania zysków z cmentarza i spopielarni przez okres 30 lat. Realizacja inwestycji podzielona będzie na kilka etapów. Przewiduje się, że rozpoczęcie inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2012 roku, po uzyskaniu przez koncesjonariusza pozwolenia na budowę. Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac powinien trwać około 18 miesięcy.


Nowy cmentarz będzie zlokalizowany w południowo - zachodnim obszarze Krakowa, przy węźle autostrady A-4 Kraków Sidzina. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowania Centrum Technicznego Delphi Kraków. Odległość od Opactwa w Tyńcu w prostej linii wynosi około 4 km. Szczegółowe położenie określa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „Tyniec - Węzeł Sidzina". 

 

W ramach inwestycji ma powstać pierwsza w Krakowie spopielania zwłok. Obecnie rodziny wybierające ten rodzaj pochówku muszą korzystać z usług firm z innych miast. 

Kraków Sport Studenci Kultura