Krak.tv

Krak.tv
Prześlij video
Prześlij materiał video

Regulamin korzystania z serwisu telewizji krak.tv

 • Użytkownicy serwisu telewizji krak.tv zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Korzystanie z serwisu telewizji krak.tv jest darmowe.
 • Z tytułu korzystania z serwisu telewizji krak.tv użytkownikom nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.
 • Użytkownicy korzystając w serwisu krak.tv poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewniają, iż przysługują im w tym względzie wszelkie prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie), że nie naruszają swym działaniem praw osób trzecich, że są w świetle prawa władni do takich działań oraz są władni do udzielania telewizji krak.tv licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez serwis telewizji krak.tv zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 • Użytkownicy udzielają zgody do modyfikowania utworów według własnego uznania serwisu telewizji krak.tv.
 • Zabrania się dodawania, publikowania treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, posiadających prawa autorskie oraz niezgodnych z polskim prawem bądź powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami.
 • Zabrania się podszywania pod inne osoby, naruszania dobrego imienia, czci, naruszania tajemnicy korespondencji.
 • Zabrania się dodawania filmów o charakterze reklamowym.
 • W przypadku wykrycia działań niezgodnych z niniejszym regulaminem, administrator telewizji krak.tv zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.
 • Administrator serwisu telewizji zastrzega sobie prawo wykorzystania posiadanej bazy adresów e-mail do powiadamiania użytkowników o sprawach dotyczących serwisu oraz wysyłania malingów.
 • Administrator serwisu krak.tv zobowiązuje się do nieudostępniania posiadanej bazy adresów e-mail użytkowników osobom trzecim.
 • Użytkownicy serwisu telewizji krak.tv korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność, administrator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe przez wykorzystane w nim materiały.
 • Serwis telewizji krak.tv oświadcza, iż nie świadczy użytkownikom usług archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w serwisie krak.tv i nie odpowiada z tytułu ich usunięcia z jakiegokolwiek powodu z plików z serwisu krak.tv
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie dlatego każdy użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu krak.tv
 • Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu użytkownicy serwisu krak.tv zobowiązani są zgłaszać na adres kontakt@krak.tv.